“Nokia T20” แท็บเล็ตเครื่องแรกของโนเกียในราคาไม่ถึงหมื่น

“Nokia T20” แท็บเล็ตเครื่องแรกของโนเกียในราคาไม่ถึงหมื่น

“Nokia T20” แท็บเล็ตเครื่องแรกของโนเกียในราคาไม่ถึงหมื่น เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการสืบค้น จัดเก็บ ประมวลผล หรือวิเคราะห์ เป็นต้น โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นมีบทบาทมากขึ้นและมีการพัฒนาอุปกรณ์มากมายเพื่อเป็นเครื่องมือเรียกว่า “อุปกรณ์ไอที” ได้แก่ แล็ปท็อป แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ฯลฯ ตลอดจนปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอวัยวะหนึ่งของการดำเนินชีวิต ดังนั้นจึงมาบอกเล่าข้อมูลที่น่าสนใจของอุปกรณ์นั้นๆ กัน ข้อมูลเบื้องต้น แท็บเล็ต Nokia T20 พร้อมฝาหลังสี Deep Ocean อันเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ยุคหลัง ส่วนการออกแบบเน้นความเรียบง่ายพร้อมประณีตในเวลาเดียวกัน ตัวเครื่องใช้เค้าโครงจากวัสดุอะลูมิเนียมและมีขนาดที่ 247.6 x 157.5 x 7.8 มม. น้ำหนัก 465 ก. โดยมีข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ (1) ใช้หน่วยประมวลผล Unisoc T610 สร้างด้วยสถาปัตยกรรม 12 nm ส่วนพื้นที่เก็บข้อมูล(ROM)และหน่วยความจำ(RAM) ประกอบด้วย 64GB I 4GB (2) […]