“HUAWEI MateBook 14 2021” แล็ปท็อปที่ตอบสนองการใช้งานในราคาน่าคบ

“HUAWEI MateBook 14 2021” แล็ปท็อปที่ตอบสนองการใช้งานในราคาน่าคบ

“HUAWEI MateBook 14 2021” แล็ปท็อปที่ตอบสนองการใช้งานในราคาน่าคบ (information technology – IT) หมายถึง ศาสตร์และกิจกรรมของการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าอื่นเพื่อกักเก็บและส่งข้อมูล เวลาผ่านมาเกือบสองทศวรรษแล้วที่ “ไอที” กำลังเบ่งบานอย่างต่อเนื่องเหล่าบริษัทเทคโนโลยีมากมายได้พัฒนาอุปกรณ์สื่อสารซึ่งยกระดับ จากโทรศัพท์มือถือดั้งเดิมสู่สมาร์ทโฟน ขณะเดียวกัน “แล็ปท็อป” ก็ไม่เคยหยุดการพัฒนาและสามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน ส่งผลให้ชีวิตของผู้คนมีความลื่นไหลการทำงานสูงมากกว่าเคย ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าข้อมูลและคุณสมบัติที่โดดเด่น ข้อมูลเบื้องต้น แล็ปท็อป HUAWEI MateBook 14 2021 (1) แล็ปท็อปแบ่งออกได้เป็น 2 รุ่นด้วยเกณฑ์หน่วยประมวลผลได้แก่ค่ายสีฟ้าเป็น 11th Gen Intel® Core™ i5 ส่วนค่ายสีแดงอีกสองชิป AMD Ryzen™ 5 4600H และ 7 4800H (2) ตัวเก็บข้อมูลมีความจุ(ROM) 512GB ส่วนหน่วยความจำ(RAM)มีให้เลือกสองรุ่นได้แก่ 8GB และ 16GB DDR4  *ส่วนค่ายสีแดงมีหน่วยความจำ 8GB เท่านั้น (3) […]