Microsoft เปิดตัว Office 2021 สำหรับลูกค้าเพื่อรองรับ Windows 11

Microsoft เปิดตัว Office 2021 สำหรับลูกค้าเพื่อรองรับ Windows 11

ขณะนี้ Microsoft ได้เปิดตัว Office 2021 แล้ว แม้ว่าแผนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับองค์กรต่างๆ อาจเป็นแบบเก่าที่น่าอาย แต่ตอนนี้ Microsoft ได้ยืนยันราคาและความพร้อมใช้งานของ Office 2021 สำหรับผู้ใช้งานทั่วและธุรกิจขนาดเล็กแล้ว Office 2021 เปิดตัวสำหรับผู้ใช้แบบไม่ต้องสมัคร  ยักษ์ใหญ่เจ้าของระบบ Windows ยังมีความต้องการให้ลูกค้า Microsoft 365 ที่สมัครใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม Microsoft ก็รู้ว่าลูกค้าบางรายยังคงชอบแอป Office แบบที่ไม่ต้องสมัคร (Non-subscriber version) สำหรับเครื่องพีซีและ Mac ซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่ทาง Microsoft เปิดตัว Office 2021 ออกมา  เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2021 ที่มีการเปิดตัว Office 2021 สำหรับผู้ใช้ตามบ้านและนักเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย Word, Excel, PowerPoint, OneNote และ Teams สำหรับพีซีและ Mac […]